Nieuws

Beste Speeltuinvrienden,

Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat we geen activiteiten mochten/konden organiseren in de zomer.

Normaal organiseren we in de eerste en laatste week van de basisschoolvakantie “Het Jeugdland”.

Gelukkig kunnen we jullie melden dat er in deze genoemde weken, toch weer van alles te doen zal zijn bij

JSV KINDERVREUGD. Echter niet wat jullie van ons gewend zijn.

Dit jaar vragen we jullie om de bijgesloten aanmeldingsformulier goed in te vullen, je geeft daar aan bij welke activiteiten je aanwezig wilt zijn.

Dit heeft alles te maken met het coronavirus.

Ook ouders en begeleiders zullen worden gevraagd om de “Spelregels” te volgen. Er zullen door ons ook extra maatregelen worden getroffen.

Met gepaste trots hopen en denken we dat we er toch in geslaagd zijn om een leuk programma samen te stellen.

Bij deze willen we jullie heel veel plezier wensen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar

Namens het bestuur,

Peter Vonk , voorzitter


Geen Jeugdland Collecte

Dit jaar komen we niet langs met een collectebus i.v.m. de coronamaatregelen

De kosten gaan wel door.

Mocht u een vrijwillige bijdrage willen doen dan kan dat.

o.v.v. Bijdrage Zomer

Rekeningnr. NL28RABO0321702573


Dag van het Platteland

Zaterdag 7 september 2019

bij de Welkoop


Cheque Rabobank club kas actie

Iedereen bedankt voor het stemmen op onze speeltuinvereniging


Insectenhotel

Vrijwilligers van de speeltuin Kindervreugd hebben een insectenhotel gemaakt.

Net als de kinderen op de creadoedag

Klik hier voor meer foto’s