Contact

Bestuur :

Voorzitter; Dhr. P. Vonk
Diep 10
Tel: 0184-651084

Penningmeester; Mevr. A den Uil
Diep 17
jsvkindervreugd@live.nl

Secretaresse; Mevr. S. de Kreij
Kerkweg 22
Tel. 0184-651000

Overige bestuursleden
Mevr. N. de Kreij

C.M. van Houwelingweg 4

Mevr. A. de Kuiper
Johan de Kreijstraat 18
Tel. 0184-651062